Medlemskap i Norsjö Fixeria ekonomiska förening

Norsjö Fixeria är en ekonomisk förening som bedrivs som ett socialt företag. Alla kan söka medlemskap i föreningen, både du som önskar praktisera/arbeta hos oss och du som vill stötta den samhällsnyttiga verksamheten kan bli medlemmar. Stöder du våra tankar och värderingar kring socialt företagande och den samhällsnytta det innebär, så är Fixerian definitivt något för dig.
I våra stadgar står:”Till medlem i föreningen antas den sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.”

Medlemskapet innebär också att du kan få rabatt på de varor och tjänster som Fixerian säljer. Vad och hur mycket beslutas på de medlemsmöten som du som medlem kommer att bli kallad till.

Kostnaden för medlemskapet är ett insatsbelopp om 200 kronor samt en årlig medlemsavgift som bestäms på årsmötet, i år 200 kronor. Som ny medlem betalar du alltså 400 kronor, dessa ska betalas enligt uppgifter du får i bekräftelsen att styrelsen godkänt din ansökan.

Ansök här

Ansökan sker antingen direkt via det elektroniska formulär som du kan hitta här nedan, eller så skriver du ut blanketten (pdf), fyller i dina uppgifter och lämnar den till Norsjö Fixeria (se kontaktuppgifter).

Härmed ansöker jag om medlemskap i Norsjö Fixeria Ekonomiska Förening. Som medlem förväntas jag följa föreningens stadgar samt styrelsens beslut. Jag godkänner också att finnas med i föreningens medlemsregister. Medlemskapet gäller från och med att stadgeenliga avgifter erlagts. Föreningens stadgar hittar du här