Tankar kring våra verksamheter

De verksamheter som vi har inom ramen för Norsjö Fixeria kommer i mångt och mycket från våra medlemmar själva. Att utgå från individens egen förmåga och vilja tror vi är en förutsättning för att kunna arbeta med människor som utgör målgruppen för ett ASF, och för att få en långsiktigt hållbar försörjning för dessa.

Återbruk är ett centralt begrepp när vi tänker verksamhet. Kan vi på något sätt, gärna i samarbete med andra lokala aktörer, återbruka till exempel ett material så vill vi gärna se över den möjligheten.
Återbruk är väl kanske inte helt rätt ord att använda i sammanhanget människor, medlemmar och anställda, men lite åt det hållet handlar socialt företagande om. Att återta en plats på arbetsmarknaden, att återfå en yrkesroll och identitet, även om den inte är densamma som tidigare.
Visst är det också en form av återbruk?

En del av de människor som ingår i vår målgrupp har som regel någon form av anställningsstöd med sig, exempelvis lönebidrag. Dessa lönestöd finns där av en anledning, och de är viktiga att kunna använda sig av för att kunna få en ekonomisk bärighet i våra verksamheter.
För även om det inte är möjligt att ta vinsten ur ett ASF, så ska man inte förväxla det med det faktum att vi måste göra vinst för att kunna driva verksamheterna vidare.

Möjligheten att anställa med lönestöd har alla arbetsgivare.