Här har vi samlat länkar till dig som vill veta mer:

intresse- och hjälporganisationer:

 

Webbplatsen Sofisam ska vara ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag men också för myndigheter som köper tjänster eller finansierar och bidrar till sociala företag. Här hittar du sociala företag i Sverige och kunskapsbank. http://sofisam.se/


Föreningen SKOOPI är en nationell intresse- och nätverksorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag. SKOOPI arbetar även med opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag. www.skoopi.coop

Några sociala företag i vår närhet:

Bryggan ett socialt företag i Piteå http://www.bryggan.org/wp15/

 

Bevara Digitalt ett arbetsintegrerat socialt företag i Luleå. Affärsidén är att digitalisera, restaurera och bevara alla typer av foton och text. http://www.bevaradigitalt.se/om-bevara-digitalt/