Socialt företagande vinst för hela samhället

Det finns en definition av vad ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är, och som är fastställt av Tillväxtverket.
Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som bedriver näringsverksamhet (säljer varor och/eller tjänster)

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna, eller liknande verksamhet
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Det som driver ett ASF är alltså inte i första hand möjligheten att tjäna mycket pengar, utan att göra en nytta för hela samhället. Om vi kan få någon människa att gå från en samhällsförsörjning till en egen, om än stödd, försörjning finns det stora vinster att göra för både individ och samhälle. Att minska den totala samhällskostnaden tack vare minskade bidragskostnader, ökade skatteintäkter, minskad belastning på t.ex. socialtjänst och vård är något vi alla tjänar på i längden.

Det låter kanske långsökt, men att handla av ett ASF kan i slutänden innebära att du själv faktiskt får en kortare vårdkö, eller billigare sophämtning. Inser man detta mervärde, att det är ett faktum att köpa en vara eller tjänst från ett ASF i slutänden faktiskt blir billigare, så borde vara självklart att vi alla gjorde det.

Förutom detta så finns också den riktigt stora vinsten, nämligen att låta människor återfå en yrkesroll och en identitet via sin arbetsplats. Ett faktum som många kan vittna om är riktigt värdefull för de flesta individer och som många också förlorat i samband med en förändring i livet. Att få ha arbetskamrater, en egen lön, känna en yrkesstolthet. Självklarheter för de som har, en tydlig önskan för de som saknar.