Norsjö Fixeria

startades under projekt Co-Active, då ett av målen för detta projekt var att starta ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF. Huvudsyftet med ett ASF är att kunna erbjuda människor som har svårt att få och/eller behålla ett arbete.

Normen som arbetskraft på dagens arbetsmarknad baserar sig mycket på att man är frisk, kan arbeta heltid och har en relevant utbildning. Faller man av någon anledning utanför den normen kan det många gånger bli svårt att hitta en anställning.
Anledningarna kan vara många, exempelvis att man drabbats av fysisk och/eller psykisk ohälsa, att man är nyanländ eller har en bakgrund med missbruk eller kriminalitet etc.

Norsjö Fixeria Ekonomiska Förening startades och registrerades under våren 2017.