socialt företagande tillsammans

Integration i samhälle och arbetsliv

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Det som driver ett arbetsintegrerande socialt företag är inte i första hand möjligheten att tjäna mycket pengar, utan att göra en nytta för hela samhället.

Med lokal förankring upptäcks luckor i verksamheter som det ordinarie näringslivet inte tillgodoser.